SÄÄTIÖN JAKAMAT AVUSTUKSET JA MUU TUKI

Säännöllisen koulutoimen päätyttyä Lihasulan Säätiön varoja vapautui käytettäväksi mm. rahallisiin avustuksiin. Avustusten saajina ovat ensi sijaisesti olleet neuvontajärjestöt.

Säätiö on avustanut mm. Maaseutukeskuksen, Metsäkeskuskuksen, 4-H-järjestön kehittämishankkeita sekä veteraanijärjestöjä.

Säätiön tavoitteena on edelleen resurssiensa puitteissa tukea maa-ja metsätalouden kehittämishankkeita.