SUOMENLAMPAIDEN GEENIPANKISSA LIHASULAN PÄSSIT

Suomenlampaiden geenipankin perustaminen aloitettiin Lihasulassa vuonna 2005 keräämällä  kahdeksan huippupässin spermaa pysyväissäilytykseen. Pankki on osa Kansallista Geenivaraohjelmaa, joka tähtää suomalaisen elintarviketuotannon turvallisuuden, tarjonnan varmuuden ja ympäristön tilan parantamiseen säilyttämällä suomalaisten alkuperäisrotujen geenivarat.

Samalla kehitetään menetelmä, jolla voidaan kerätä myös ulkomaille myytävää spermaa, jolle olisi valmiit markkinat mm. USA:ssa, Australiassa ja Uudessa Seelannissa sikäläisissä FINNSHEEP-populaatioissa. Suomenlammashan on osa suomalaisten identiteettiä ja geeniperimän säilyttäminen on kulttuurihistoriallisesti arvokas teko.

Kuva_19