VIHTORI PELTONEN-LIHASULAN SÄÄTIÖ SR

Vihtori Peltonen-Lihasulan Säätiö sr on yleishyödyllinen säätiö, jonka säädekirja on vahvistettu 19.12.1930 Vihtori Peltosen testamentin mukaisesti.

”Säätiön tarkoituksena ja tehtävänä on hoitaa ja parantaa Lihasulan tilaa siihen kuuluvine irtaimistoineen siten, että tilalla harjoitetaan mallikelpoista maanviljelystä ja karjanhoitoa ynnä muita maanviljelykseen kuuluvia sivuelinkeinoja.”

Säätiön omaisuuden tuotolla tuetaan maa- ja metsätalouden järjestöjä.