KULTTUURIMAISEMA – SÄILYTTÄMISEN ARVOINEN

Kangasalan tarina alkoi jo 8500 vuotta sitten Sarsan kivikautisista asumuksista. Merkittävien henkilöiden historia alkaa 1500-luvulta.Keskiajalla Kangasala kuului Ylä-Satakuntaan ja on nyt osa Pirkanmaata.

Lihasulan maat sijoittuvat Kangasalan Vesijärven tuntumaan. Kartanon kulttuurimaiseman  hoidossa tullaan säilyttämään rantapeltojen ja -niittyjen avoimet näkymät. Pitkään käytössä olleet viljelyalueet ovat historiallisesti ja maisemallisesti arvokkaita.