UUSIUTUVA KOTIMAINEN ENERGIA

Lihasulan kartano tukee omalla panoksellaan ympäristöystävällisen uusiutuvan energian käytön tavoitteita. Vuonna 2009 siirryttiin omasta metsästä muiden hakkuiden yhteydessä saatavan metsähakkeen käyttöön asuin- ja tuotantorakennusten lämmityksessä. Viljankuivaamokin toimii pelkästään hakkeella. Haketta kuluu vuosittain noin 1500 hake-irtokuutiometriä  ja sillä korvataan 125 000 litraa aikaisemmin käytössä ollutta kevyttä polttoöljyä.