LIHASULAN LAMMASKESKUS

Tavoitteena yleishyödyllisenä yhteisönä edistää ja parantaa maamme lammastalouden ja erityisesti kansallisen alkuperäisrodun Suomenlampaan tuotantomahdollisuuksia ja asemaa sekä kotimaassa että ulkomailla.

Yhteistyökumppaneina mainitaan erityisesti

  • ProAgria Etelä-Suomi neuvontajärjestönä
  • Luonnonvarakeskus LUKE tutkimustoiminnassa
  • Lammasmaailma lammasterveyshuollossa ja sperman käsittelyssä

Tämä tehdään tiedostaen erityisesti karitsanlihantuotannon ympäristöystävällisyys ja lisääntyvä merkitys huoltovarmuuden turvaamisessa kriisiajan olosuhteissa.

Käytettyinä toimintamuotoina ovat

  1. myöntää avustuksia edelleen voimakkaasti lammastaloudelle
  2. siirtää saatua tutkimustietoa neuvonnan avulla lampureille
  3. avustaa lammastuotannon kansainvälisten yhteyksien ylläpitoa omalla LIHASULA FINNSHEEP –lampolalla
  4. ylläpitää geneettisesti monipuolista valkoista suomenlammaskatrasta ja säilyttää mahdollisimman montaa pässilinjaa
  5. Osallistua edelleen laajasti Maa-ja metsätalousministeriön Kansalliseen Eläingeenivaraohjelmaan säilömällä tilan pässien spermaa LUKE:n GEENIPANKKIIN.
  6. Parantaa omaa korkealaatuista eläinainesta edelleen huomioiden rodun koko maailman mittakaavassa tärkein ominaisuus hedelmällisyys.
  7. Osallistua suuriin kansainvälisiin tutkimushankkeisiin omilla lampailla meille soveltuvilta osin.

Toiminnan rahoitus hoidetaan pääosin metsätuloilla.