TALOUSMETSÄÄ

Vihtori Peltosen isännyyden loppuaikoina 1920-luvulla Lihasulan tilan metsät olivat pinta-alaltaan yli 2000 hehtaaria. Sodanjälkeinen asuttaminen lohkaisi niistä noin puolet. Metsäkauppojen ansiosta alkuperäinen metsäpinta-ala on taas saavutettu.

Suurin osa Säätiön tuloista tulee metsätaloudesta. Metsien käyttö perustuu ajantasaiseen metsäsuunnitelmaan,jossa on otettu huomioon  myös luontoarvot ja virkistyskäyttö.

Suomen Metsäsertifiointi ry on myöntänyt Lihasulan metsille PEFC-sertfikaatin
käyttöoikeuden.

Lihasulan säätiön metsät FSC®-sertifioitu

Lihasulan säätiö on hyväksytty heinäkuun alussa 2017 jäseneksi Metsä Groupin FSC-metsäsertifiointiryhmään (FSC-C111942). FSC-sertifioinnin lisäksi Lihasulan säätiön metsät ovat PEFC sertifioituja. Säätiö on osallistunut aktiivisesti viime vuosina METSO-ohjelmaan ja sertifioinnin kautta säätiö voi olla omalta osaltaan mukana kehittämässä ja turvaamassa suomalaista kestävää metsätaloutta.