TALOUSMETSÄÄ

Vihtori Peltosen isännyyden loppuaikoina 1920-luvulla Lihasulan tilan metsät olivat pinta-alaltaan yli 2000 hehtaaria. Sodanjälkeinen asuttaminen lohkaisi niistä noin puolet. Metsäkauppojen ansiosta alkuperäinen metsäpinta-ala on taas saavutettu.

Suurin osa Säätiön tuloista tulee metsätaloudesta. Metsien käyttö perustuu ajantasaiseen metsäsuunnitelmaan,jossa on otettu huomioon  myös luontoarvot ja virkistyskäyttö.

Suomen Metsäsertifiointi ry on myöntänyt Lihasulan metsille PEFC-sertfikaatin
käyttöoikeuden.